Navigacija
10/ 1991. 1991.

Raskid s Jugoslavijom

Hrvatska raskida sve državnopravne veze sa SFRJ
Foto: Vijesnik/Pixell