Navigacija
08/ 1991. 1991.

Početak okupacije Vukovara

JNA krenula u okupaciju Vukovara, počela razaranja grada
Foto: Pixell