Navigacija
01/ 1998. 1998.

Kraj mirne reintegracije

Završena je mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja, Vukovar je opet u sastavu RH
Foto: Pixell/Davor Višnjić