Navigacija
01/ 1993. 1993.

Akcija Maslenica

Oslobađanje okupiranog teritorija u zadarskom zaleđu. Odmazda pobunjenih Srba i granatiranja trajala su do zime 1993.
Foto: Narodni muzej Zadar